اطلاعیه اداره امور خوابگاه ها قابل توجه متقاضیان خوابگاه داری( جهت مشاهده متن اطلاعیه کلیک کنید)