اطلاعیه اداره خوابگاه ها در خصوص ورود دانشجویان از ۱۴ خرداد ۱۴۰۱(جهت مشاهده متن اطلاعیه منتشر شده بر روی سایت معاونت کلیک کنید)