قابل توجه دانشجویان روزانه و شبانه (غیرشاغل)

دانشجویان متقاضی وام عتبات، جهت درخواست وام از تاریخ ۵  لغایت ۱۶ شهریورماه با همراه داشتن گواهی از ستاد عتبات دانشجویان،فیش واریزی و تصویر گذرنامه به اداره رفاه دانشجویان ( معاونت دانشجویی) مراجعه نمایند.

اداره رفاه و خدمات دانشجویی