قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی جدیدالورود واجد شرایط اسکان  در خوابگاه های دانشجویی ( جهت مشاهده کلیک کنید)