احتراما، با عنایت به پیگیری های بعمل آمده از معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، مبنی بر تزریق واکسن همکاران، تمام پرسنل  محترم دانشگاه (هیات علمی، غیر هیات علمی، حق التدریس، شرکتی) جهت دریافت واکسن روز ۵ شنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۱ به سالن هلال احمر از ساعت ۸ صبح تا ۶ بعدازظهر مراجعه نمایند.

ضمنا معاونت بهداشتی اعلام نمودند همه همکاران در تاریخ مذکور مراجعه نمایند در غیر اینصورت تزریق واکسن صرفا از طریق اولویت بندی گروههای سنی انجام می شود.

خواهشمند است جهت جلوگیری از تجمع افراد، همکاران محترم، واکسیناسیون را به ساعت های انتهایی روز ۵ شنبه موکول ننمایند.