Invest Your Talent in Italy

اهدای بورس تحصیلی دانشگاه های ایتالیا به دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی

ارائه بیش از ۱۳۰ دوره آموزشی در زمینه های مهندسی، تکنولوژی های نوین، معماری، طراحی، اقتصاد و مدیریت

 جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

www.postgradinitaly.esteri.it

http://investyourtalentapplication.esteri.it

امور بین الملل و دانشجویان خارجی