اطلاعیه امور مالی در خصوص شهریه دروس ترم تابستانی

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی ثبت نام ترم تابستانی ۹۹-۹۸(روزانه، شبانه و مهمان از سایر دانشگاه ها) دانشگاه حکیم سبزواری

شهريه هر واحد درسي در نیمسال تابستان ۹۹- ۹۸ به شرح جدول ذيل اعلام مي گردد:

توجّه توجّه:

 

۱- انتخاب واحد در نیمسال تابستان، مشروط به پرداخت بدهی های قبلی و شهريه (ثابت و متغير) نیمسال تابستان است. شهريه مذكور فقط به صورت الكترونيكي (مراجعه به پورتال دانشجويي، منوي مالي، پرداخت الكترونيكي) قابل پرداخت مي باشد.

 

۲- در صورت عدم مراجعه، انصراف و يا حذف دروس و يا پرداخت شهريه اضافه  به هر دليلي چه توسط دانشجو و چه توسط آموزش، شهريه واريز شده به هيچ عنوان قابل برگشت نخواهد بود. لذا در انتخاب دروس، و در هنگام پرداخت الكترونيكي شهريه، دقت لازم را نماييد.

 

۳- دانشجویان نوبت دوم (شبانه) دانشگاه حکیم و دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها که در ترم تابستان کارآموزی یا پروژه را انتخاب نماید، موظف به پرداخت شهریه ثابت و متغیر (هر دو) می باشند.

 

۴- شهريه ي درس كارآموزي يا كارورزي و يا پروژه براي دانشجويان دوره روزانه دانشگاه حکیم، در صورتي كه از سوي گروه هاي آموزشي مجبور به اخذ اين واحد ها در ترم تابستان باشند، از پرداخت شهريه معاف و در غير اين صورت، بايد شهريه ثابت و متغير را پرداخت نمايند.

 

۵- دانشجویان روزانه و شبانه دانشگاه حکیم سبزواری که در نیمسال تابستان تنها با یک درس فارغ التحصیل شوند، باید کل شهریه ثابت و متغیر درس را پرداخت نمایند.

 

۶- شهریه ثابت و متغیر ترم تابستان در شمول اعمال هیچ نوع تخفیفی قرار نمی گیرند.

 

 

امور مالی دانشجویان شهریه پرداز