انجمن علمی آمار با همکاری گروه آمار دانشگاه برگزار می کند:

مراسم «روز آمار و برنامه‌ریزی»

زمان: دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲ الی ۱۴

مکان: سالن همایش‌های دانشکده فنی و مهندسی