اطلاعیه برگزاری مرحله دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویان به همراه جدول زمان بندی(متن اطلاعیه)