پیرو اطلاعیه های قبلی انتخابات مرحله دوم نوزدهمین دوره شورای صنفی دانشجویان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ از ساعت ۹ الی ۱۷ به صورت الکترونیکی برگزار می شود.(مشاهده اطلاعیه و راهنمای تصویری رای دادن)