کارگاههای آموزشی “اولین کنفرانس بین المللی موتورها و ژنراتورهای الکتریکی”

*بررسی انواع تست های الکتروموتور

*آنالیز جریان

*همراستا سازی محورها(رایگان)

*آشنایی با الکتروموتورهای ضد انفجار(رایگان)

*آنالیز ارتعاشات ماشینها(رایگان)

*اندازه گیری و آنالیز صدا آلتراسونیک(رایگان)

جهت مشاهده شرایط و ثبت نام در کارگاه ها بر روی اینجا کلیک کنید.