تمدید: اطلاعیه به کارگیری نیرو (کارشناس حقوقی)

دانشگاه حکیم سبزواری در نظر دارد با عنایت به آیین نامه مالی و معاملاتی خود با یک نفر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق ترجیح مرد به صورت پیمانکاری جهت همکاری با مدیریت حقوقی دانشگاه قرارداد منعقد نماید .

لذا کلیه دارندگان مدرک کارشناسی حقوق که تمایل به همکاری دارند می‌توانند تصویر مدارک زیر را حداکثر تا تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۹۹ به مدیریت حقوقی دانشگاه تحویل و رسید دریافت نماید و یا مدرک مذکور را از طریق پست سفارشی به آدرس سبزوار، شهرک توحید، پردیس دانشگاه حکیم سبزواری، سازمان مرکزی، مدیریت حقوقی ارسال نمایند. سایر اطلاعات تکمیلی از طریق سایت دانشگاه به نشانی  اطلاع رسانی خواهد شد.

شایان ذکر است همکاری با دانشگاه هیچگونه تعهدی جهت استخدام قراردادی رسمی و پیمانی برای دانشگاه ایجاد نخواهد کرد.

مدارک مورد نیاز:

۱تصویر برابر اصل مدرک کارشناسی

۲تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی

۳تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت

۴همچنین درج آدرس دقیق محل سکونت و شماره تماس الزامی است