اطلاعیه تخلیه خوابگاه های دانشجویی( اطلاعیه شماره ۲)

پیرو اطلاعیه تخلیه سراهای دانشجویی ،

دانشجویانی که به هر دلیل امکان مراجعه حضوری به دانشگاه جهت تحویل وسایل خود را ندارند ؛ در صورت تمایل می توانند دانشجوی مورد نظر خود را جهت تحویل گرفتن وسایل مزبور ، با ارسال متن ذیل به آدرس ایمیل    f.emaminia@hsu.ac.ir  معرفی نمایند

لازم به ذکر است :

– مسئولیت وسایل به عهده شخص دانشجو و تحویل گیرنده آن می باشد .

– همراه داشتن کلید کمد توسط شخص معرفی شده الزامی می باشد .

– ایمیل دانشجو می بایست به نام شخص دانشجو  باشد.

– کمد های دانشجویانی که امکان مراجعه حضوری ندارند فعلأ باز نمی شود و صرفأ وسایل داخل اتاق ها جمع آوری و به مکان های مورد نظر منتقل می شود .

نمونه متن:

اینجانب خانم / آقا ………… با شماره دانشجویی …….. ساکن خوابگاه …….بلوک ….. اتاق …….. رضایت خود را مبنی بر تحویل وسایل شخصی خود به دانشجو …… به شماره دانشجویی ………اعلام می نمایم .

 اطلاعیه شماره یک تخلیه خوابگاه را اینجا ببینید.