اطلاعیه تخلیه خوابگاه ها

به اطلاع دانشجویان عزیز خوابگاهی در کلیه مقاطع تحصیلی می رساند:

 با توجه به بند ۸ بخشنامه ستاد سلامت وزارت علوم تحقیقات و فناوری و تاکید بر  انجام عملیات ضدعفونی و میکروب زدایی محیط های خوابگای، به منظور حفظ سلامت دانشجویان عزیز، به اطلاع می رساند کلیه خوابگاه های دانشجویی تا پایان روز سه شنبه ششم اسفند ماه، تخلیه و از پذیرش دانشجویان خودداری می گردد. .

زمان دقیق بازگشایی خوابگاه ها متعاقبا از طریق سایت دانشگاه و کانال های ارتباطی روابط عمومی دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

ضمنا مشکلی برای وسایل دانشجویان در اتاق ها پیش نخواهد آمد.