به استناد بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۲۷ آبان ۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای اجرای «طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹ در شهرهای کشور» و با توجه به وضعیت قرمز شهر سبزوار، دانشگاه از لحاظ حضور فیزیکی مطابق بند ۳-۳  بخشنامه مذکور از تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد و کلیه امور دانشگاه به صورت مجازی و دورکاری خواهد بود.

لازم به توضیح است:

فعالیت های آموزشی کما فی السابق به صورت مجازی و به طور کامل در جریان خواهد بود.

    اقدامات ضروری پشتیبانی توسط مدیران محترم به نحوی برنامه ریزی شود که خللی در انجام فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و فناوری دانشگاه ایجاد نشود.

    حضور کارکنان جهت انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی، حفاظت تأسیسات و سامانه های الکترونیکی وفق بند ۳-۳ بخشنامه فوق الذکر ضروری می باشد.

    تشکیل جلسات برای انجام امور ضروری دانشگاه به صورت مجازی و در صورت نیاز به تشکیل جلسه حضوری طبق بند ۸ بخشنامه با رعایت محدودیت های ذکر شده انجام پذیرد.

 شایان ذکر است در صورت هرگونه تغییر در وضعیت شهر (قرمز، نارنجی و زرد)ا، نحوه حضور کارکنان با توجه به بخشنامه های بعدی از طریق درگاه های خبری و تارنمای دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و آزمایشگاه با هماهنگی و نظارت استاد راهنما امکان پذیر است.