اطلاعیه شماره۱  

قابل توجه دانشجویان محترم واجد شرایط اسکان در خوابگاه های دانشجویی

 دانشجویان واجد شرایطی که شماره دانشجویی آنان از طریق سایت دانشگاه اعلام شده است می توانند از روز دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۳ ساعت ۸ لغایت دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۳۰ ساعت ۲۳  جهت انتخاب خوابگاه و اتاق مورد نظر خود به پرتال دانشجویی خود به نشانی  pooya.hsu.ac.ir مراجعه نمایند .

دانشجویان واجد شرایطی که در تاریخ های اعلام شده اقدام به انتخاب خوابگاه و اتاق ننمایند از لیست واجدین شرایط حذف می گردند.

دانشجویان محترم در صورت داشتن هر گونه سوال در خصوص خوابگاه ، از تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ در ساعت اداری با این شماره ها تماس بگیرند.

آقایان : ۰۵۱۴۴۰۱۳۴۳۶ ۰۵۱۴۴۰۱۲۴۶۰ ۰۵۱۴۴۰۱۳۴۵۲ – ۰۵۱۴۴۰۱۲۴۶۲

خانم ها : ۰۵۱۴۴۰۱۳۴۱۷ – ۰۵۱۴۴۰۱۳۴۱۵ ۰۵۱۴۴۰۱۳۴۴۵

نکات مهم :

۱- زمان بازگشایی خوابگاه ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

۲- کلیه دانشجویان جهت انتخاب اتاق در یک گروه قرار دارند .

۳- مهلت مزبور قابل تمدید نمی باشد

۴ – کلیه دانشجویان محترم موظفند در بازه اعلام شده جهت انتخاب اتاق به سامانه مراجعه نموده وبه هرگونه درخواست در خارج از بازه زمانی اعلام شده ، ترتیب اثرداده نخواهد شد.

 

اسامی دانشجویان پسر ( کلیک کنید)

 

اسامی دانشجویان دختر( کلیک کنید)