قابل توجه دانشجویان گرامی: تاریخ آغاز نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از روز یکشنبه ۲۶ شهریورماه به روز شنبه یکم مهرماه موکول شده است.

 بدیهی است تاریخ تمامی فرایندهای آموزشی اعم از انتخاب واحد، حذف و اضافه، حذف مقررات، حذف تک درس، مرخصی، حذف ترم، ارزشیابی اساتید و امتحانات پایان ترم تغییر خواهد کرد که تاریخ دقیق این فرایندها متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی