دانشجویان گرامی

باتوجه به ابلاغ فرمانداری سبزوار و استانداری خراسان رضوی مبنی بر تغییر ساعت اداری دستگاه های دولتی به دلیل صرفه جویی در مصرف برق ناشی از گرما ی هوا، ساعت اداری دانشگاه به شرح زیر تغییر می باشد:

ساعت شروع کار: ۶:۳۰ صبح

ساعت اتمام کاری: ۱۳:۳۰

ضمنا برنامه آموزشی و امتحانات دانشگاه به روال قبل خواهد بود.