اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستانی

احتراما با توجه به تعویق بازه زمانی امتحانات نیمسال دوم ۹۹-۹۸ تا ۱۲ تیر ماه، به اطلاع می رسد فرایند ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستانی تا ۵ مرداد ماه ۹۹ تمدید می گردد.

فرایند ثبت نام