🔴🔵اطلاعیه تکمیلی در خصوص واگذاری اراضی جهت انجام امور زراعی زودبازده به دانشجویان

 

پیرو اطلاعیه نخست با موضوع انجام امور زراعی توسط دانشجویان محترم به اطلاع می رساند:

۱- ثبت نام اولیه تا تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه تمدید شد.

۲- نوع بذر مورد نیاز به پیشنهاد دانشجویان و پس از تایید کارشناسان ذی ربط توسط حوزه معاونت دانشجویی خریداری و تحویل ذی نفعان خواهد شد

۳- ابعاد زمین ها ۲٫۲ مترمربع می باشد که تعداد قطعات قابل واگذاری به متقاضیان بسته به مهارت و علاقمندی دانشجویان تعیین می گردد.

۴- تمامی دانشجویان مجاز به ثبت نام در این طرح می باشند.

لینک ثبت نام

معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی