اطلاعیه ثبت درخواست وام های دانشجویی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ثبت نام و درخواست وام های دانشجویی در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ویژه دانشجویان واجد شرایط دوره روزانه و شبانه (غیرشاغل و غیر بورس)

متقاضیان واجد شرایط دریافت وام می توانند با مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس www.bp.swf.ir تا تاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۹ درخواست خود را ثبت نمایند.

نکات قابل توجه:

  • متقاضیان وام هایی که تایید نهایی آنها مستلزم ارائه مدارک خاص می باشد، بایستی مدارک و مستندات را مطابق آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان و جدول مدارک موردنیاز که متعاقبا از طریق سایت معاونت دانشجویی اعلام می گردد به آدرس ایمیل rokhsati@hsu.ac.ir ارسال نمایند.
  • پرداخت وام به دانشجویان متقاضی منوط به تأمین اعتبار توسط صندوق رفاه دانشجویان می باشد.
  • به علت محدودیت های اعتباری، اولویت پرداخت براساس تاریخ ثبت درخواست در پورتال دانشجویی صندوق رفاه می باشد.
  • به دانشجویان فاقد تعهد محضری هیچگونه وامی تعلق نمی گیرد.

ضمنا دانشجویان جدیدالورود و یا دانشجویانی که تا کنون وام دریافت ننموده و فاقد پرونده تسهیلات رفاهی در سامانه صندوق رفاه می باشند، بایستی تعهدنامه محضری، مدارک ضامن، تصویر کارت ملی و شناسنامه (از تمام صفحات) و نیز مشخصات حساب بانکی (صرفا بانک تجارت به نام شخص دانشجو شامل شماره حساب، شماره شبا، کدشعبه، نام شهری که در آن افتتاح حساب نموده اند) را به ایمیل as.alavi@hsu.ac.ir ارسال و پس از دریافت تاییدیه نهایی از ایمیل مذکور، کلیه مدارک خود و ضامن را به آدرس: سبزوار، توحیدشهر، دانشگاه حکیم سبزواری، معاونت دانشجویی (کدپستی: ۹۶۱۷۹۷۶۴۸۷) از طریق پست سفارشی ارسال نمایند. لازم به ذکر است به متقاضیانی که دارای نقص مدرک باشند هیچگونه وامی تعلق نخواهد گرفت. این گروه از دانشجویان بایستی پس از ارسال مدارک و تشکیل پرونده توسط اداره رفاه دانشجویان و دریافت پیامک تایید، درخواست خود را در پورتال دانشجویی صندوق رفاه ثبت نمایند.

لازم به ذکر است:

  • به متقاضیانی که دارای نقص مدرک باشند هیچگونه وامی تعلق نخواهد گرفت.
  • شماره همراه اعلام شده توسط دانشجویان، بایستی متعلق به شخص دانشجو و به نام وی باشد.

اداره خدمات رفاه دانشجویان