ضمن خیر مقدم به پذیرفته شدگان آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۵ دوره های روزانه ، نوبت دوم ، مجازی، پردیس مقطع کارشناسی ارشد ، به این وسیله برنامه زمانی ثبت نام الکترونیکی و حضوری پذیرفته شدگان اعلام می گردد.

تاریخ ثبت نام اینترنتی: ۱۳۹۵/۶/۱۵ الی ۱۳۹۵/۶/۱۷

تاریخ ثبت نام حضوری و تشکیل پرونده طی اطلاعیه های بعدی از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

 پذیرفته شدگان می بایست براساس برنامه تعیین شده برای ثبت نام اینترنتی به سامانه مربوط به نشانی www.hsu.ac.ir مراجعه فرمایند .

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۰۵۱۴۴۰۱۲۶۳۰ (خانم حسین زاده)  ۰۵۱۴۴۰۱۲۶۱۵ (آقای فریدنیا)  تماس بگیرید .