با تبریک به کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری  جهت مشاهده اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۵  بر روی اینجا کلیک کنید.