اطلاعیه ثبت نام وام های دانشجویی ۱-۱۴۰۲ ( جهت مشاهده اطلاعیه کلیک کنید)