اطلاعیه ثبت نام وام های ضروری و ودیعه مسکن( جهت مشاهده اطلاعیه کلیک کنید)