اطلاعیه جذب اساتید حق التدریس نیمسال دوم

لیست نیاز به جذب اساتید حق التدریس دانشگاه در نیمسال دوم ۱۳۹۳-۱۳۹۴ به شرح زیر می باشد:
 

 دانشکده  تخصص مورد نیاز  مدرک مورد نیاز  تعداد  آدرس ایمیل
 ادبیات و علوم انسانی  آموزش زبان انگلیسی  کارشناسی ارشد  ۱  hsuadab.daneshkadeh@yahoo.com
  ادبیات و علوم انسانی  ادبیات انگلیسی   کارشناسی ارشد  ۳
 علوم پایه  ژئوفیزیک(در بخش عملی و آزمایشگاهی)  کارشناسی ارشد  ۱  science@hsu.ac.ir
 علوم پایه  ژنتیک و بیو تکنولوژی(در بخش عملی و آزمایشگاهی)   کارشناسی ارشد  ۱                   “
 معماری و شهر سازی  شهر سازی   کارشناسی ارشد  ۱  art.dep@hsu.ac.ir
 معماری و شهر سازی  معماری   کارشناسی ارشد  ۵              “
 معماری و شهر سازی  تاسیسات برقی   کارشناسی ارشد  ۱               “
 معماری و شهر سازی  تاسیسات مکانیکی   کارشناسی ارشد  ۱                 “
 معماری و شهر سازی  عمران مدیریت کارگاهی   کارشناسی ارشد  ۱                “
 معماری و شهر سازی  معماری( پایان نامه)  دکتری  ۲                 “

 

 مهلت ارسال مدارک تا ۱۰ دی

مدارک مورد نیاز جهت اقدام:

کارت ملی، شناسنامه ، رزومه ، مدرک دانشگاهی ،در خواست کتبی ، وضعیت نظام وظیفه ،عدم سوء پیشینه