اطلاعیه خوابگاه بهار (نوع ۲) به همراه اعلام دانشجویان واجد شرایط خانم( جهت مشاهده اطلاعیه بر روی نوشته کلیک کنید)