ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ ، به اطلاع می رساند دانشگاه حکیم سبزواری در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی بویژه در مقطع دکتری تخصصی(Ph.D) برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از بین متقاضیان چند برابر ظرفیت در آزمون برگزارشده توسط سازمان سنجش آموزش کشور ،مطابق دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی سازمان سنجش آموزش کشور از طریق ارزیابی تخصصی ،مصاحبه و بررسی سوابق تحصیلی اقدام به پذیرش دانشجو می نماید لذا به اطلاع دوطلبان محترم می رساند که تاریخ های ارزیابی تخصصی، مصاحبه و نظر نهایی کمیته برگزار کننده مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی در اطلاعیه های بعدی از طریق همین وبگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه