اطلاعیه “درخواست تسویه حساب دانشجو (دانش آموختگی)” به صورت الکترونیکی

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند به همت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امکان “درخواست تسویه حساب دانشجو (دانش آموختگی)” به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی راه اندازی شد. این امکان در بخش آموزشی پرتال دانشجویان در زیر منوی “تسویه حساب فارغ التحصیلی” استقرار یافته است،

دانشجو ضمن “درخواست تسویه حساب دانش اموختگی” قادر است بدون هیچگونه مراجعه ای به دانشگاه فارغ التحصیل شود. طی این فرایند دانشجو از وضعیت بدهی مالی خود مطلع شده و نسبت به پرداخت آن اقدام می نماید و به صورت هوشمند اطلاعات خود را در فرایند جهت صدور مدرک درج می نماید. در فرایند فارع التحصیلی در فواصل لازم امکان رفت و برگشت فرم میان کارشناسان و دانشجو برای رفع نواقص یا تکمیل اطلاعات و ارسال مدارک وجود دارد. این فرایند امکان لینک به صندوق رفاه دانشجویان در سازمان امور دانشجویان وزارت علوم را داشته و طی آن دانشجو وضعیت تسویه یا تقسیط وام های خود را نهایی می کند.

لازم به یادآو ی  است در این فرایند حتی دریافت کارت دانشجویی در پایان تحصیل و یا صدور کارت المثنی پیش بینی شده است.