قابل توجه دانشجویان گرامی

به اطلاع می رساند آخرین مهلت تحویل دروس پروژه، پایان نامه، کارآموزی و کارورزی و ثبت نمرات این دروس در نیمسال اول در مقطع کارشناسی ۱۴۰۲/۲/۳۱ می باشد و  لیست نمرات آنها در روز دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۱ با هر نمره و وضعیتی تایید نهایی خواهد شد. لذا از دانشجویان درخواست می شود از اساتید خود بخواهند نسبت به ثبت نمرات اقدام نمایند.

مدیریت آموزشی