قابل توجه همکاران و دانشجویان گرامی، بنا به اعلام حوزه ی فناوری و اطلاعات، احتمال قطعی و اختلال در شبکه اینترانت دانشگاه در تاریخ ۳۰ آذرماه ( امروز)  از ساعت ۱۳به مدت ۲ وجود دارد.