به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند “درخواست فراغت از تحصیل پیش ترم” در مقطع کارشناسی در منوی “درخواست های آموزشی” در پرتال دانشجویان قرار داده شده است.