با توجه به ابلاغیه شماره ۱۸۹۹۵۱/و مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۲۷ آبان ۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و استمرار وضعیت قرمز در شهر سبزوار به استحضار می رساند دانشگاه حکیم سبزواری از لحاظ حضور فیزیکی اعضاء کماکان و تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد و کلیه امور دانشگاه به صورت مجازی و دورکاری خواهد بود.

شایان ذکر است در صورت هرگونه تغییر در وضعیت شهر (قرمز،نارنجی و زرد)، نحوه حضور کارکنان با توجه به بخشنامه های بعدی از طریق درگاه های خبری و تارنمای دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

ضمناً یادآور می شود:

فعالیت های آموزشی کما فی السابق به صورت مجازی و به طور کامل در جریان خواهد بود.

اقدامات ضروری پشتیبانی توسط مدیران محترم به نحوی برنامه ریزی شود که خللی در انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه ایجاد نشود.

حضور کارکنان جهت انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی، حفاظت تأسیسات و سامانه های الکترونیکی وفق بند ۳-۳ بخشنامه فوق الذکر ضروری می باشد.

تشکیل جلسات برای انجام امور ضروری دانشگاه به صورت مجازی و در صورت نیاز به تشکیل جلسه حضوری طبق بند ۸ بخشنامه با رعایت محدودیت های ذکر شده انجام پذیرد.