جهت اطلاع همکاران گرامی و دانشجویان عزیز :

 طبق پیگیری های بعمل آمده و مساعدت ریاست محترم دانشگاه، 

خدمات پزشکی در روزهای زوج از ساعت ۹ تا ۱۳/۳۰ در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه دایر می باشد