اطلاعیه در خصوص طرح پایش سلامت و تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان

قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و دانشجویان ورودی جدید

🔹 ‌طرح پایش سلامت و تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان

🔹سلامت جسم

https://portal.saorg.ir/physicalhealth/

🔹سلامت روان

https://portal.saorg.ir/mentalhealth