اطلاعیه در خصوص فعال شدن سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان

به اطلاع می رساند سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ لغایت ۱۴۰۰/۹/۳۰ جهت ثبت درخواست دانشجویان شاهد وایثارگر واجد شرایط متقاضی انتقال و میهمانی برای مقطع کارشناسی ورودی ۱۴۰۰ و ماقبل فعال می باشد.