اطلاعیه در خصوص چگونگی برگزاری درس ورزش۱

 احتراماً، خواهشمند است به تمام دانشجویانی که در نیم سال دوم ۹۹-۹۸ فارغ التحصیل می شوند و درس ورزش ۱ را انتخاب کرده اند و تاکنون در کلاس های مجازی برگزار شده توسط این دانشکده شرکت نکرده اند، اطلاع رسانی نمایید که برای آخرین فرصت از تاریخ ۹۹/۰۵/۱۹ لغایت ۹۹/۰۵/۲۲ در گروه های تلگرامی زیر جهت برگزاری کلاس مجازی عضو شوند. در غیر اینصورت مسئولیت عدم گذراندن واحد مربوطه و مشکل فارغ التحصیل شدن آنها به عهده خود دانشجو خواهد بود.

خانم ها https://t.me/joinchat/EH_w7bf3eya30at2eskmpg

آقایان   https://t.me/joinchat/EH_w7bzoaefc2t0wjt3elw 

درصورتی که مشکلی در عضوشدن دانشجو ایجاد گردید می توانید با این آیدی hadi710 @ ارتباط برقرار کنید.