قابل توجه همکاران گرامی

پیرو اطلاعیه استانداری خراسان رضوی،کلیه فعالیت های آموزشی دانشگاه، ۸ و ۹ اسفندماه بصورت دورکاری و غیرحضوری می باشد.
همچنین همکاران بخش های اداری می توانند با هماهنگی مدیر مربوطه وظایف شغلی خود را بصورت دورکاری (حضور آنلاین در ساعات اداری جهت انجام امور) و همچنین تکمیل و ارسال فرم تردد اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به اتوماسیون اداری خود مراجعه نمایید.