اطلاعیه

دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی

راهنمای استفاده از سامانه های دانشجویان و استادان در سامانه مرکز آموزش های الکترونیکی و مجازی دانشگاه حکیم سبزواری موجود است. دانشجویان و استادان گرامی می توانید با کلیک روی تصویر زیر و ورود به آن، درخصوص رفع آن مشکل اطلاعات لازم را کسب نمایید.