اطلاعیه: راه اندازی سامانه “صدور گواهی اشتغال به تحصیل به صورت الکترونیکی”

اطلاعیه: راه اندازی سامانه “درخواست الکترونیکی گواهی اشتغال به تحصیل”

 

در راستای الکترونیکی کردن فرآیندهای دانشگاه و عدم نیاز به حضور فیزیکی دانشجویان با توجه به شرایط ویژه نیم سال جاری، فرآیند “درخواست الکترونیکی گواهی اشتغال به تحصیل” برای دانشجویان با پیگیری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در کلیه مقاطع راه اندازی شد.

این امکان در بخش آموزشی پرتال دانشجویان در منوی “درخواست های آموزشی” استقرار یافته است.

توجه مهم:

نحوه عملکرد این فرایند به شرح زیر است

درخواست گواهی اشتغال به تحصیل پس از ثبت درخواست از سوی دانشجو به مسئول آموزش دانشکده و در صورت تایید به مدیر آموزشی دانشگاه ارسال می شود. پس از امضای گواهی از سوی مدیر آموزشی دانشگاه دانشجو می تواند با کلیک بر روی آیکن پرینتر در آخرین ستون سمت چپ جدول “لیست درخواست های آموزشی دانشجو” نسبت به دریافت نسخه pdf گواهی اشتغال به تحصیل و پرینت گواهی اقدام نماید.