اطلاعیه ساعات پاسخگویی بخش فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی

به اطلاع فارغ التحصیلان محترم می رساند که کارشناسان بخش فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی فقط در ساعات ۸:۳۰ الی ۱۰ صبح هر روز پاسخگوی تلفنی  دانش آموختگان محترم خواهد بود.

ردیف      نام خانوادگی      مقطع تحصیلی                                        حوزه کاری    شماره تماس
۱  

   خانم افچنگی

 

کارشناسی

 

بررسی کارنامه، صدور گواهینامه موقت آقایان، نامه نظام وظیفه پس از فارغ التحصیلی، صدور تاییدیه تحصیلی ، صدور مدرک المثنی و گواهی معدل و فارغ التحصیلی

    ۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۵
۲   خانم فخریه

کارشناسی

صدور گواهینامه موقت خانم ها

    ۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۶
۳   خانم مزینانی

کارشناسی

صدور دانشنامه، لغو تعهد رایگان، تایید مدارک تحصیلی در سامانه سجاد و ترجمه مدارک

   ۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۹