اطلاعیه شرایط شرکت در آزمون دکتری نیمه متمرکز

قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۶

با توجه به ضوابط مندرج در فرم مربوط به معدل واحدهای گذرانده شده دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد یا مقطع دکتری حرفه ای (جهت مشاهده کلیک فرمایید)تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ملاک برای گزینش نهایی می باشد. لذا خواهشمند است طبق فرم های مربوط در قسمت سامانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه قسمت فرم های کارشناسی ارشد بارگزاری شده است، اقدامات لازم را داشته باشند.