اطلاعیه شماره ۱

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۷ متقاضی خوابگاه

اسامی دانشجویان کارشناسی واجد شرایط اسکان در خوابگاه های دانشجویی دولتی ( نوع ۱و۲ ) تاریخ ۹۷/۰۷/۰۴ از طریق سایت معاونت دانشجویی به نشانی www.hsu.ac.ir/md   اعلام می گردد .

دانشجویان واجد شرایط اسکان بایستی وسایل شخصی از قبیل تشک ، پتو ، متکا و سایر اقلام مورد نیاز خود را همراه داشته باشند .