ضمن عرض تبریک و آرزوی سلامتی برای پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشدسال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در دانشگاه حکیم سبزواری، به اطلاع می رساند تمامی مراحل ثبت نام دانشجویان جدید الورود تماما الکترونیکی و غیرحضوری می باشد، لذا از هرگونه مراجعه حضوری اکیدا خودداری فرمایید.
مدارک مورد نیاز و شیوه ثبت نام نیز طی اطلاعیه های بعدی متعاقبا از طریق سایت دانشگاه

اعلام می گردد.

مدیریت تحصیلات تکمیلی