اطلاعیه شماره ۱ مرکز آموزش های الکترونیکی در خصوص فعال شدن ثبت نام شاگرد (دانشجو )

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند گزینه ثبت نام من (شاگرد ) برای دانشجویان فعال گردیده است، لذا براساس تاییدیه انتخاب واحد نسبت با انتخاب دروس مربوطه در سامانه اقدام نمایید .

فایل راهنمای نحوه ثبت نام خود شاگرد (دانشجو )در درس