قابل توجه دانشجویان ارشد دختر و پسر روزانه ورودی مهر ۹۵ فاقد خوابگاه نوع ۱

به اطلاع می رساند دانشجویان دختر ارشد روزانه و همچنین دانشجویان دختر ارشد روزانه شاغل و شبانه که واجد شرایط خوابگاه های دولتی نوع ۱ نمی باشند ، جهت درخواست خوابگاه نوع ۲ ( خودگردان ) می توانند از تاریخ ۹۵/۰۶/۲۵ تا ۹۵/۰۶/۳۱ جهت تکمیل فرم درخواست به سرپرستی خوابگاه بهار مراجعه نمایند .

* لازم به ذکر است دانشگاه حکیم سبزواری فاقد خوابگاه های دولتی نوع ۲ ( خودگردان ) جهت دانشجویان پسر می باشد .

صفحه اینستاگرام رسمی خبرگزاری دانشجو                                              عضویت در صفحه رسمی اینستاگرام اخبار دانشگاه حکیم سبزواری