قابل توجه دانشجویان کارشناسی دختر و پسر روزانه

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در فرم امتیاز بندی (شاخص هااز قبیل کمیته امداد-بهزیستی فوت والدین خانواده شاهد و ایثار گر قهرمان ورزشی المپیادهای  علمی حافظ قرآن جشنواره دانشجوی نمونه و رتبه های سه رقمی کنکور ) را تکمیل نموده و قبلاً مدارک لازم را تحویل خوابگاه ها ننموده اند ، می رساند تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ مهلت دارند نسبت به ارسال مدارک خود به شماره فاکس ۴۴۰۱۲۵۹۸-۰۵۱ اقدام نمایند .

بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک ، دانشجو نمی تواند تعیین اتاق نموده و از لیست واجدین شرایط خوابگاه نوع یک حذف خواهد گردید.