اطلاعیه شماره ۲ برگزاری مسابقات و برنامه های ورزشی
کارکنان و اعضای هیات علمی به مناسبت هفته تربیت بدنی و رزش
مسابقات و برنامه ورزشی ویژه آقایان با اهدای جوایز ویژه
–  برنامه دوچرخه سواری ( به صورت مسابقه نیست) مسیر ایستگاه شهید فهمیده تا دانشگاه ساعت ۶/۵ صبح     روز یکشنبه مورخ ۹۶/۷/۳۰
– برنامه پیاده روی مسیر ایستگاه شهید فهمیده تا دانشگاه ساعت ۶ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۶/۸/۱
– مسابقات ورزشی در رشته های دارت و فوتبال دستی( انفرادی) ساعت ۱۲/۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۱ در محل سا لن ورزشی شماره۲   (‌قرعه کشی مسابقه راس ساعت یاد شده در بین حاضرین صورت می گیرد)
– مسابقات ورزشی در رشته شطرنج ساعت ۱۲/۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۱ در محل سالن ورزشی شماره ۲    (‌قرعه کشی مسابقه راس ساعت یاد شده در بین حاضرین صورت می گیرد)
  
مسابقات و برنامه ورزشی ویژه بانوان با اهدای جوایز ویژه
– مسابقات ورزشی طناب کشی و دارت ساعت ۱۲  روز سه شنبه مورخ۹۶/۰۸/۰۳  در محل سالن ورزشی شماره۲ (‌قرعه کشی مسابقه راس ساعت یاد شده در بین حاضرین صورت می گیرد)
تربیت بدنی کارکنان