اطلاعیه شماره ۲- ثبت نام مجدد از داوطلبان عضویت در شانزدهمین دوره شورای صنفی دانشجویان

اطلاعیه مهم 

ثبت نام مجدد از داوطلبان عضویت در شانزدهمین دوره شورای صنفی دانشجویان

بدینوسیله به اطلاع می رساند:
داوطلبان شورای صنفی دانشجویان که قبلا در سامانه مربوط ثبت نام کرده بودند (به دلیل عدم احراز شرایط تحصیلی تعدادی از داوطلبان) به حد نصاب لازم نرسیده است.
بر این اساس ثبت نام از داوطلبان مجددا از تاریخ ۹۵/۱۰/۰۶ لغایت ۹۵/۱۰/۰۸ ازطریق پرتال معاونت دانشجویی به آدرس www.hsu.ac.ir/md انجام خواهد شد.
نکته مهم:
داوطلبان محترم قبل از ثبت نام، شرایط عضویت (عمومی، فردی و تحصیلی) شورای صنفی را به دقت مطالعه و سپس اقدام به ثبت نام نمایند.
جهت مشاهده شرایط ثبت نام و لینک ثبت نام به اطلاعیه شماره ۱ مراجعه نمایید.
معاونت دانشجویی