اطلاعیه شماره ۳

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی خوابگاه ورودی ۹۷

به اطلاع  می رساند دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری روزانه دختر و پسر متقاضی خوابگاه می توانند از تاریخ ۹۷/۰۶/۳۰ لغایت ۹۷/۰۷/۱۳ به خوابگاه های مربوطه ( دختران ، مجتمع خوابگاهی گلستان و پسران ، خوابگاه اندیشه ) مراجعه و تعیین اتاق نمایند .

دانشجویان دختر شبانه کارشناسی ارشد نیز می توانند با مراجعه به سرپرستی خوابگاه بهار در تاریخ های مذکور نسبت به اسکان خود اقدام نمایند .

بدیهی است عدم مراجعه تاریخ مذکور به منزله انصراف دانشجو از خوابگاه محسوب می گردد.